Call Us

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die hun financiën (tijdelijk) niet zelf kunnen regelen, maar die de bescherming van onderbewindstelling via de Rechtbank niet nodig hebben. Voor mensen met problematische schulden is het hebben van een bewindvoerder vaak een betere bescherming richting de schuldeisers.

Bij inkomensbeheer beheert de inkomensbeheerder het inkomen door middel van een overeenkomst tussen jou en mij. Hier komt geen rechter aan te pas.


De taken van een inkomensbeheerder komen grotendeels overeen met die van een bewindvoerder – link naar pagina “bewindvoering” – het belangrijkste verschil is dat de rechtbank geen controle uitvoert op het inkomensbeheer en bij onderbewindstelling wel.

Inkomensbeheerders hoeven niet aan alle eisen te voldoen waaraan elke bewindvoerder moet voldoen. Omdat ik ook (en vooral) bewindvoerder ben, voldoe ik wel aan alle eisen waaraan een bewindvoerder moet voldoen. Het is dus een voordeel als je een inkomensbeheerder kiest die ook bewindvoerder is.


Als je op zoek bent naar hulp bij je financiën en meer wilt weten over inkomensbeheer, neem dan contact op via het contactformulier, via e-mail of via de telefoon.


contact