Call Us

Particulieren die een budgetcoach zoeken, kunnen contact met mij opnemen. Indien ik ze niet zelf kan helpen, zal ik ze doorverwijzen naar een andere budgetcoach.

Budgetcoaching is bedoeld voor mensen die hun financiën wel zelf kunnen regelen, maar hier (tijdelijk) hulp en advies bij nodig hebben.

 

Ik ben vooral bewindvoerder, hierbij neem ik het beheer van de administratie (tijdelijk) over. Een deel van de mensen die een bewindvoerder hebben, kunnen de administratie na verloop van tijd weer zelf gaan doen. Bijvoorbeeld als de schulden zijn afgelost. Degene die bij mij onder bewind staan en dat willen en nodig hebben kan ik in de periode na de onderbewindstelling budgetcoaching aanbieden. Hoe veel en hoe lang coaching er nodig is, is altijd maatwerk.

Naast coaching voor mensen die bij mij onder bewind hebben gestaan bied ik ook budget coaching trajecten aan aan werkgevers die dit willen inkopen voor werknemers. Wanneer je als werkgever ziet dat werknemers in de financiële problemen raken, bijvoorbeeld als er loonbeslag ligt op het loon van de werknemer, dan kan dit ten koste gaan van de inzetbaarheid van de werknemer. Immers als de werknemer stress heeft van schulden en achterstallige administratie, dan kan hij zich meestal minder goed concentreren op zijn werk. Als er in een vroeg stadium hulp wordt gevraagd, kan misschien erger worden voorkomen, de werknemer heeft immers nog werk en inkomen. In het geval een werkgever bereid is om het budgetcoaching traject (deels) te betalen, zal ik vooraf een maatwerk offerte opstellen. Een vrijblijvend intakegesprek kan normaal gesproken binnen 2 weken plaatsvinden.