Call Us

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door lichamelijke of geestelijke problemen hun financiën niet zelf kunnen regelen. Ook mensen die vanwege verkwisting of problematische schulden hun financiën niet zelf kunnen regelen kunnen bewind aanvragen. De kantonrechter plaatst (een deel van) iemands vermogen onder bewind. Je kunt voor jezelf een verzoek doen om onder bewind gesteld te worden, maar ook een familielid kan dit verzoek doen.


Bij het indienen van zo’n verzoek help ik je graag, nadat we kennis hebben gemaakt.

Je mag zelf een voorkeur voor een bewindvoerder aangeven. Het is belangrijk dat je een bewindvoerder kiest die jij deze belangrijke taak toe vertrouwt.

Als bewindvoerder moet je aan landelijke kwaliteitseisen voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om opleidingseisen, ik heb opleidingen afgerond tot accountant, civiel bewindvoerder en een aanvullende module schuldenbeheer gevolgd. Ik stem mijn manier van werken af op de kwaliteitseisen van de rechtbank en van de branchevereniging PBI.

Tot de taken van een bewindvoerder horen bijvoorbeeld:


-   Het voeren van een intakegesprek met jou en

    eventueel andere betrokkenen

-   Het maken van een plan van aanpak en het

    bespreken met jou

-   Inventariseren van inkomsten, uitgaven,

    schulden en bezittingen

-   Optimaliseren van inkomsten en uitgaven

-   Openen van een bankrekening voor het beheer,  

     bijvoorbeeld voor het betalen van de vaste lasten

-    Aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen

-    Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte box 1

-    Goed bereikbaar zijn voor vragen en

      regelmatig contact hebben

-     Verantwoording afleggen aan jou en aan

      de rechtbank